“บริษัทคาราบาวแดง” รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 19,000 บาท ไม่รวมโอที

มีข่าวดีมาบอก!! เป็นข่าวเกี่ยวกับการสมัครงาน ผู้ที่มีความสนใจอยากจะทำงานเชิญทางนี้เลยจ้า เมื่อไม่นานมานี้นั้นได้มีบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง

“คาราบาวแดง” ได้เปิดประกาศรับผู้สมัครเเละผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานโดยมีคุณสมบัติต่างเเละรายละเอียดในการสมัคตรทั้งหมดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)  หน้าที่รับผิดชอบ  รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด  ดำเนินการรับสินค้าเข้า  และจ่ายสินค้าออก

ในรูปแบบ FIFO งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 22 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ไม่มีโรคประจำตัว สามารถขับโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานบรรจุ (บางปะกง)รายละเอียดงาน จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว  ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่าง Cold End

ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์  ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร  วุฒิม.3 ขึ้นไป  สามารถทำงานเป็นกะได้  มีใจรักองค์กร

หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น (บางรัก, ภาคกลาง)  รายละเอียดงาน   วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด   วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย  วางแผนการสื่อสารการตลาด

วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย  คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด  ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

มีความคิดสร้างสรรค์  มนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)  รายละเอียดงาน   เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ  ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล,

ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับจัดซื้อ, สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้

ในระดับปานกลาง  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)  รายละเอียดงาน  ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงาน

พิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า  วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย

ลดต้นทุนการผลิต   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป  จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารอย่าง

น้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 3 ปี   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง

จ.ฉะเชิงเทราได้

พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี) เงินเดือน:14000 – 17000 บาท  รายละเอียดงาน   เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด  พบปะสอบถามร้านค้า

และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย   ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  สรุปยอดขายประจำวัน  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย   อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง   มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์

สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้   มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว   สำหรับตำแหน่งงานขาย

หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยา รับสมัครด่วน ! เงินเดือน:15000 – 19000 บาท  รายละเอียดงาน   เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด พบปะสอบถามร้านค้า

และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย   ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ    สรุปยอดขายประจำวัน    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการ

ขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย , หญิง  อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง   ชอบงานขายและงานบริการ   สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก) เงินเดือน: 14000 – 17000 บาท   รายละเอียดงาน  1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด พบปะสอบถามร้านค้า

และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย  3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  สรุปยอดขายประจำวัน    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการ

ขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศ ชาย   อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง   มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์   มีใจรักงานบริการ   บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว   สำหรับตำแหน่งงานขาย

หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213 เงินเดือน: 15000 – 19000 บาท    รายละเอียดงาน   เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการ

กำหนด  พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย    ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ   สรุปยอดขายประจำวัน  งานอื่น ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร   -เพศ ชาย / หญิง   อายุ 22 – 35 ปี   วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป   ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ   สำหรับตำแหน่งงานขาย

หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่นี่ : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทคาราบาวแดง จำกัด 393 อาคารสัลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : สำนักงานสีลม 02-636-6111 , โรงงานบางปะกง 038-989-488 ต่อ 295 , 038-989-499

แหล่งที่มา: รวมมิตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *