เผย วิ ธี ปิ ด ท อ ง ตำ แ ห น่ ง ไห น เงินไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

Loading...

เผย วิ ธี ปิ ด ท อ ง ตำ แ ห น่ ง ไห น เงินไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

ก า ร ปิ ด ท อ ง พระนั้นให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปต้องเลือกปิดทองพระตรงส่วนไหนถึงจะเรียกเงินทองไหลมาเทมา

และแต่ละตำแหน่งของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้นให้อานิสงส์ในด้านใดบ้าง มาดูเลย

ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์เป็นใบหน้าของพระพุทธรูปนั่นเอง สำหรับจุดนี้จะให้อานิสงส์ที่ดีมีความรุ่งเรืองในชีวิต การงาน ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้าอย่ างน่าพอใจ

เป็นคนที่มีความโดดเด่นและจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะ เป็นคนเก่งมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่ห มู่คณะเสมอ

ปิดทองตำแหน่งพระอุทรเป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป ซึ่งปิดทองตรงส่วนนี้เองที่จะให้อานิสงส์มีความร่ำรวยเงินทอง หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดมือ ทำมาค้าขายอะไรก็มีกำไรงาม

มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีกินมีใช้กันได้แบบไม่รู้หมด ใครที่อย ากจะร่ำรวยเงินทองให้ปิดทองตำแหน่งหน้าท้องได้เลย

ปิดทองตำแหน่งพระเศียรก็คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง สำหรับตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด หลักแหลม มีสติปัญญ าดี ความจำดี เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ

หรือเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเลื่อนขั้น และใครก็ต ามที่ต้องการใช้สติปัญญ าการปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่วยในเรื่องนี้ได้ และยังจะได้อานิสงส์ทำให้การงานก้าวหน้าเป็นดั่งหวัง

จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้ง่ายๆ

ปิดทองตำแหน่งพระอุระเป็นตำแหน่งหน้าอกหากปิดทองในส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า มีราศีดี ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของทุกคน

มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายต าของหลายๆ คนเลยทีเดียวจะเรียกว่าเนื้อหอมก็คงได้ ใครอย ากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองให้ปิดทองตรงพระอุระเลย

ปิดทองตำแหน่งพระหัตถ์เป็นตรงบริเวณมือของพระพุทธรูป ในส่วนนี้หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่ าง สำหรับใครที่มีลูกน้อ

งอย ากให้ลูกน้องเชื่อฟังยำเกรงนั้น การเสริมบารมีโดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์จะช่วยเสริมด้วยนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้

ปิดทองตำแหน่งพระบาทเป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป เชื่อว่าจะส่งผลให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนที่พักพิง อาหาร ย านพาหนะที่จำเป็น

เงินทอง ทุกอย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอดเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

ปิดทองตำแหน่งพระนาภีเป็นส่วนของสะดือนั่นเอง ซึ่งตรงบริเวณนี้เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีเรื่องย ากลำบากเลยจะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอดชีพ

ใครอย ากจะมีการเงินไม่ขาดมือตำแหน่งสะดือก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้สมหวังในด้านการเงิน

ปิดทองตำแหน่งฐานพระเป็นฐานรองพระองค์ซึ้งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างสุดรองรับพระพุทธรูปเอาไว้นั่นเองคือฐานพระหากปิดทองตรงจุดนี้เชื่อกันว่าจะช่วยเสริม

ในเรื่องของอาชีพการงานให้มีความมั่นคงทำมาค้าขายไปได้อย่ างราบรื่นตลอดแล้วคุณอย ากจะปิดทองที่ตำแหน่งไหนก็ลองเลือกต ามจุดที่อย ากได้รับอานิสงส์กันได้เลย

และอย่ าลืม แ ช ร์ เรื่องราวดีๆ นี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้ถึงอานิสงส์ของการปิดทองด้วยจะทำให้ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกจะปิดทองหลังพระ หน้าพระ หรือส่วนไหนๆ

ก็ล้วนแต่ได้อานิสงส์ดีทั้งนั้น ส่วนจะได้ในเรื่องไหนบ้างไหนก็ต ามที่กล่าวมาข้างต้นเลย ปีนี้คุณได้ไปทำบุญปิดทองพระแล้วหรือยังหากยังลองหาเวลาว่าง ๆ ออกไปทำบุญบ้างก็ดีนะ

•••เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน•••

Loading...