ค น ใ ช้ ร ถ คว ร รู้ ทะเบียนรถ ทำไมต้องมีหลายสี ???

ค น ใ ช้ ร ถ คว ร รู้ ทะเบียนรถ ทำไมต้องมีหลายสี ???

เคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงมีสีของทะเบียนรถหลากหลาย โดยสีอักษรนั้นหมายความว่าอย่างไรบ้าง หากสังเกตดูจะเห็นความแตกต่าง

จะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถอื่น ๆ ด้วย ลองมาทำความเข้าใจกันหน่อย แม้ไม่มีรถหรือไม่ขับรถเองก็ควรจะรู้นะ มาดูกันเลยว่า ทะเบียนรถ แต่ละสีนั้นเป็นอย่างไร

1.ป้ายทะเบียนรถพื้นขาวสะท้อนแสง สีตัวหนังสือดำ จะเป็นป้ายสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบไม่เกิน 7 ที่นั่ง อย่างรถเก๋ง รถยนต์ทั่วไป

2.ป้ายทะเบียนพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน จะใช้สำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลที่มากกว่า 7 ที่นั่ง เช่นรถตู้

3.ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือทะเบียนสีเขียว จะเป็นทะเบียนสำหรับรถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ

แต่ว่ากระบะบางคันก็ตัวหนังสือสีดำ แปลว่าตอนจดทะเบียนรถยนต์นั้นเป็นแบบที่นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ใช้บรรทุกไม่ได้นะ ผิดก ฎ ห ม า ยเลยนะ

4.ป้ายทะเบียนพื้นหลังสีเหลืองแบบสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้าง บรรทุกผู้โดยสารแบบไม่เกิน 7 คน หรือถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็จะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างนั่นเอง

5.ป้ายทะเบียนรถสีเหลือสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีแดง เป็นป้ายสำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดนั่นเอง

6.ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน เป็นทะเบียนสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ขนาดเล็กและเป็นรถรับจ้าง

7.ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว รถ 3 ล้อรับจ้าง

8.ป้ายทะเบียนพื้นสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีขาว หรือ ดำ จะเป็นทะเบียนสำหรับรถบริการทัศนาจร และ รถบริการให้เช่า นั่นเอง

9.ป้ายทะเบียนรถพื้นสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ จะเป็นสำหรับรถพ่วง รถแทรกเตอร์ และ รถที่ใช้สำหรับงานเกษตรกรรม

10.ป้ายทะเบียนพื้นสีขาวแบบ ไม่สะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ เป็นรถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะขึ้นต้นด้วย ตัว ท.ทหาร

และตามด้วยรหัสปร ะเ ท ศ ขีด แล้วตามด้วยเลขทะเบียนรถ

11.ป้ายทะเบียนรถพื้นสีฟ้า ไม่สะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว จะเป็นรถยนต์ของหน่วยงานพิเศษของสถาน ทู ต โดยจะใช้อักษร พ

ของคณะผู้แทนทางก ง สุ ล ใช้อักษร ก ถ้าเป็นส่วนของทะเบียนรถขององค์การระหว่างปร ะเ ท ศ หรือ ทบวงการชำนาญพิเศษแห่ง ส หป ร ะชา ช า ติ

จะใช้เป็นอักษร อ แล้วค่อยตามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ

12.ป้ายทะเบียนพื้นสีแดง จะเป็นป้ายที่ออกมาให้ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจะใช้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยการจดทะเบียนตาม ก ฎ ห ม า ย

ซึ่งป้ายนี้จะออกมาเพื่อกำกับเบื้องต้นให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ปกติบนท้องถนน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขของกรม ข น ส่ ง ท าง บ ก

13.ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังเป็นกราฟฟิกสวยงาม จะเป็นป้ายทะเบียนที่มีการประ มู ลมา

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลของทะเบียนรถแต่ละสี แต่ละพื้นหลังนั้นมันมีความหมายและเหมาะกับรถเฉพาะประเภทนั้น ๆ เลย

ซึ่งรถแต่ละประเภทเมื่อจดทะเบียนเป็นแบบไหนแล้ว จะต้องใช้งานแบบนั้นให้ถูก สำหรับใครที่ใช้งานผิดประเภทแน่นอนว่า

ผิดกฎหมายนะ อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยเวลาจะออกรถอะไรมาใช้งานก็ตาม

ขอบคุณที่มา…

Krustory