บ อ ก ก็ ไ ด้ บุญ อาการเริ่มต้น รู้ไว้ก่อนสาย เดี๋ยวรักษาไม่ทัน

บ อ ก ก็ ไ ด้ บุญ อาการเริ่มต้น รู้ไว้ก่อนสาย เดี๋ยวรักษาไม่ทัน

บอกก็ได้บุญ 15 อาการเริ่มต้น รู้ไว้ก่อนสาย เดี๋ยวรักษาไม่ทันเรียกได้ว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการเริ่มต้น หลายคนอาจจะยังไม่รู้

หรือว่าอาจจะชะล่าใจ เห็นว่าปัจจุบันนี้สุขภาพของเราก็แข็งแรงดี วิ่งเดินเป็นปกติแต่รู้หรือไม่ว่า ภายในร่างกายของเรานั้นอาจจะเกิดปัญหาอยู่ก็ได้

ถ้าเราสังเกต 15 อาการลักษณะดังต่อไปนี้ ถ้าเรารู้ก่อน เราก็สามารถรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะในปัจจุบันนี้

มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีมากกว่าก่อนมากแล้วอาการเบื้องต้นของ ม ะ เ ร็ ง

1 ม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลู ก อาการ จะมีโลหิตออกจากช่องคลอดทั้ง ๆ ที่ไม่่ใช่เวลารอบเดือนปกติ หรืออาการเจ็บป ว ดและมีโ ล หิ ต ออก

หลังจากมี เ พ ศ หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ โดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

ก็จะทราบผลและรักษาได้ก่อนลุกลาม

2 ม ะ เ ร็ ง ในม ดลู ก อาการ มีโลหิตออกกระปิดกระปอยหลังการมี เ พ ศ หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อ หรือมีอาการบวมคับแน่นในช่องท้อง

3 ม ะ เ ร็ งรังไข่ อาการ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมี เ พ ศ . มีปัญหา เกี่ยวกับลำไส้ อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย

น้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง

4 ม ะ เ ร็ งในเม็ดโลหิต ลูคีเมีย อาการ เหนื่อยง่ายและมีอาการสีผิวซีดเซียวผิดปกติ มักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวเองง่าย

หรือมีโล หิ ตออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหต และมักจะเกิดร่วมกับอาการปวดตามข้อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย บางครั้งจะท้องอืด

และเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้อง

5 ม ะ เ ร็ งปอด อาการ มักมีอาการไอบ่อย ๆ มีโลหิตออกหรืออาจมีเสมหะปนมากับน้ำลาย น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว

เจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

6 ม ะ เ ร็ ง ตั บ อาการ ปวดในช่องท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ตาและผิวเป็นสีออกเหลือง และเหลืองจัดจนสังเกตเห็นได้ชัด

7 ม ะ เ ร็ ง กร ะเพาะ ปัสสาวะ อาการ มีโลหิตปนออกมากับปัสสาวะ ปวดท้ องน้อยและเจ็ บแ สบเ มื่อปัสสาวะ

8 ม ะ เ ร็ งส มอง อาการ ปวดศีรษะเป็นเวลานาน ๆ และมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น อาเจียน หรือการผิดปกติของการมองเห็นในชั่วขณะ

ตาพร่าและเมื่อมองไปไกลๆ อาจเห็นแสงเขียว ๆ แดง ๆ ลอยไปมาเวลาปวดศีรษะ อ่อนเพลียไม่มีแรง หรือ การเป็นลมโดยกะทันหัน

อวัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงาน เช่น มีอาการชา และเป็น อั ม พ า ต ชั่ วครา ว ควรให้ความร ะวังเป็น พิ เศษ หากคุณเคยมีประวัติ

การ ป วด หั วที่มีอา การเหล่านี้ ประกอบอยู่ ด้วย

9 ม ะ เ ร็ งในช่องปาก อาการ : มีก้อนบวมอยู่ในปาก หรือทีลิ้นเป็นเวลานาน มีแผลเปื่อยที่ปาก แล้วไม่ได้รับการรักษา

หรือเป็นแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจาก การก ดทับของฟันคุด และฟันปลอมที่ใส่ไว้ประจำ หรือ ใส่เป็นเวลานานๆ

10 ม ะ เ ร็ งในลำคอ อาการ : เสียงแหบพร่าไปทันที เกิดก้อนบวม ทำให้รู้สึกว่ากลืนอาหารได้ลำบาก

หรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้ แต่หากเป็นที่คางเรียกว่าคางทูม อาการนี้ไม่ใช่ ม ะ เ ร็ ง

11 ม ะ เ ร็ งในกระเพาะอาหาร อาการ : เกิดภาวะน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว อาเจียนออกมาเป็นโลหิต ท้องอืด หรืออาหารไม่ย่อย

บ่อยเข้าจะรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้อง หรือรู้สึกตื้อๆจุกแน่น แม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ

12 ม ะ เ ร็ งทรวงอก อาการ : จะมีโลหิตหรือของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากหัวนมบวม ผิวเนื้อทรวงอกหนาขึ้น

มีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคลำบริเวณใต้รักแร้ บางครั้งอาจมีตุ่มก้อนหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานาน ควรระวังและให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ เพราะผู้หญิง 9 ใน 10

คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณทรวงอกโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อมีอายุมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

อาจทำให้เกิดเป็นถุงน้ำใต้ผิวหนังที่เรียกว่าซีสต์ ซึ่งควรต้องค้นหาสาเหตุของอาการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าคืออะไรกันแน่ ซึ่งแพทย์สามารถให้คำตอบได้ดีกว่า

13 ม ะ เ ร็ งลำไส้ อาการ : น้าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการปวดท้องอย่างมาก และระบบการย่อยผิดปกติ

มีโลหิตออกปนมากับอุจจาระเมื่อเอากระดาษทิชชูซับสังเกตดู ถ้าโลหิตมีสีดำคล้ำ นั่นหมายถึงอาการของโรคม ะ เ ร็ งในลำไส้

(หากโลหิตมีสีแดงสดปนใส นั่นคืออาการของริดสีดวงทวารไม่ใช่ม ะ เ ร็ งควรพบแ พทย์ทันที ที่มีอาการดังกล่าว

14 ม ะ เ ร็ ง ต่อ มน้ ำเห ลื อง อ าการ มีก้อนบวมขึ้นเป็นเม็ดเกิด ขึ้นที่ใต้รัก แร้หรือใต้ขาหนีบ

หรืออาจมีลักษณะเป็นก้อนไตแข็งขนาดเท่าเมล็ดถั่ว เกิดขึ้นโดยไม่มี แผ ลมีเหงื่อออกตอนกลางคืน คล้ายอาการไข้ ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยละเอียดทันที

15 ม ะ เ ร็ งผิว ห นัง อ าการ มีแผลหรือแผลเปื่อ ย พุ พอ ง โดยไม่ได้รับการรัก ษาอยู่เป็นเวลานาน ตลอดจ นไฝ หรือหูดที่โตขึ้น

และมีกา รเปลี่ยนสี รูปร่างหรือขนาดใ หญ่ขึ้น นอ กจาก นี้อา การอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ เรียกว่า เมลาโนมา Melanoma คื อเนื้ องอก

ที่ปร ะกอบด้ วย เ ซ ล ล์ ที่มีเมลา นินสะสมอยู่เช่น กระ จุดด่ าง หรือไ ฝ ถ้าคุณ มีไฝมาก กว่า 50 เม็ดทั่วร่างกาย

หรือ มีคนในครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อน คุณจะ มี อัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติอื่นๆ ทั่วไป พอรู้อย่างนี้แล้ว

อย่าลืมหมั่นสำรวจร่างกายของคุณและคนใกล้ชิดที่คุณรัก เพื่อให้รู้เท่าทัน การมีอยู่ของเจ้าเนื้อหลายเหล่านี้ และมีโอกาสในการรักษาได้ทันท่วงที

ขอขอบคุณที่มา…

…โร งพย าบาลบำ รุงรา ษฎร์, a e cclub