โรคเท้าปุกแต่กำเนิด

Loading...


โรคเท้าปุกแต่กำเนิด

แก้ความพิการได้อีกราย

ตัวอย่างเคสทารกแรกเกิด มีเท้าปุกบิดงอเข้าในทั้งสองข้างแต่กำเนิด ได้รับการรักษาโดยศัลยแพทย์กระดูก ตั้งแต่สองสัปดาห์แรกโดยการเข้าเฝือก ดัดขาให้เข้าที่ไปเรื่อยๆ เปลี่ยนเฝือกไป6ครั้ง จึงตัดเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้

สามารถกระดกข้อเท้าขึ้นได้ หลังจากนั้นจะต้องใส่รองเท้าแบบพิเศษต่อไปอีกระยะหนึ่งจนเข้าที่

หากไม่ได้รับการรักษาถูกวิธีจะทำให้เด็กพิการไปตลอดชีวิต

#โรคเท้าปุก

เป็นความผิดรูปของเท้าแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง

เกิดขึ้นในเด็กที่ไม่มีความผิดปกติอื่นๆที่สามารถอธิบายการเป็นโรคชนิดนี้

ต้องการการรักษาเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ และอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ไม่ใช่การผ่าตัด


มิฉะนั้นเด็กจะมีความพิการอย่างมากทำให้ต้องเดินด้วยหลังเท้าหรือปลายเท้า ปวดเท้า ใส่รองเท้าไม่ได้ และไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนอย่างคนอื่นๆ

ที่มา ขอบคุณ Arak Wongworachat

Loading...